Föräldrakooperativ

Klippans

Förskola

Åkersberga

Föräldrakooperativ, vad innebär det?

Klippans förskola är ett föräldrakooperativ,  det innebär först och främst att att du som förälder är delägare i den förskola där du har ditt barn. Detta ger dig större insyn och möjlighet till påverkan än vad du har på exempelvis en kommunal förskola. Det innebär även att du som förälder har en mer aktiv del i ditt barns förskolevardag.

Vi träffas vid några tillfällen per år och ser till att våra barns miljö är i det skick som de förtjänar. En dag per termin har vi storstädning och en annan fixardag.

Alla familjer hjälper dessutom till med  veckostädning. Detta sker på schema och årets veckor delas upp mellan samtliga familjer på Klippan. Detta leder till att vi kan ha mindre barngrupper och tätare med personal. 

På förskolan finns det ett antal ansvarsgrupper där alla familjer ingår, fixargruppen, trivselgruppen, städ och miljögruppen och It & marknadsföringsgruppen. Vi försöker att använda oss av alla föräldrars samlade kunskap, för förskolan och barnens bästa. Under förskoletiden kan man hinna byta grupp flera gånger så att man får prova på lite olika.  Självklart kan man ingå i styrelsen  i vilken det alltid behövs intresserade och engagerade familjer.

Det kan även hända att du som förälder får den stora äran att hjälpa till som "jour" på förskolan exempelvis om ordinarie personal är sjuk.


Detta är förskolan för dig som vill engagera dig och brinner för ditt barns vardag!


Varmt välkommen till Klippan!


- Att vi föräldrar får anstränga oss några timmar per år för att få denna kvalitet, det gör jag mer än gärna.

/ Förälder Kvisten -16


- Bänkborden vi byggde tillsammans förra fixardagen blev fantastiska. Nu kan alla barnen sitta skönt när de äter utomhus

/ Förälder Duvan -16

© Föräldrakooperativet Klippan 2016