Vår verksamhet

Klippans

Förskola

Åkersberga

Vår verksamhet

Utgår ifrån barnens intressen och behov. Vi ser det kompetenta barnet och uppmuntrar barnen att tro på sin egen förmåga.

Vi bemöter varje barn utifrån deras förutsättningar och ser barnen som de individer de är med olika personligheter.


Tillsammans med barnen upptäcker och utforskar vi vår vardag och reflekterar över det vi upplever och gör.

Vår pedagogiska miljö är genomtänkt och utformad i olika stationer där materialet anpassas efter barngruppens intressen och behov med fokus på att väcka barnens nyfikenhet, vilja att utforska samt deras kreativitet..

För att möta barnens behov i större utsträckning har vi 3 åldersindelade avdelningar, Duvan Regnbågen och Kvisten.

Vi vill ha en förskola där barnen ska känna glädje, trygghet och omtanke där våra honnörsord självkänsla, nyfikenhet, medmänsklighet och föräldrasamverkan genomsyrar verksamheten.


Vi har ett aktivt likabehandlingsarbete på Klippan och har tagit fram en egen Likabehandlingsplan. Syftet med denna är att skapa en trygghet och tydlighet för barn, föräldrar och personal samt ha konkreta verktyg att arbeta med.


Verksamhet utgår från Läroplan för förskolan: Lpfö98


Klicka gärna på länkarna för att läsa Läroplan och  Likabehandlingsplan.© Föräldrakooperativet Klippan 2016