Klippans Förskola
Föräldrakooperativet

Varför föräldrakooperativ?


Varje förskola får en viss summa pengar per barn. Den ska räcka till allt i verksamheten: från personal till administration och städning. Det betyder att mycket pengar går till sådant som inte är en del av den pedagogiska verksamheten. Idén med ett föräldrakooperativ är att vi föräldrar tar på oss att sköta delar av driften, så att mer resurser kan läggas där de gör bäst nytta.

Föräldrakooperativ  ger också dig som förälder en större insyn och möjlighet till påverkan än vad du har på exempelvis en kommunal förskola. 

Det anordnas årsmöte på våren och öppna styrelsemöten både höst och vår. Vid dessa möten är man välkommen att komma med förslag och idéer. Det går givetvis bra att kontakta styrelsen direkt om man har några funderingar.


Klippan är förskolan för dig som vill engagera dig och brinner för ditt barns vardag!


Städning

Alla familjer hjälper till med veckostädning. Detta sker på ett rullande schema och årets veckor delas upp mellan samtliga familjer på Klippan. Varje familj har städvecka ca 1-2 gånger per termin. Detta leder till att vi kan ha mindre barngrupper och tätare med personal. Om man känner att man inte hinner städa själv kan man välja att anlita den städfirma som Klippan har avtal med.

 


Fixardagar och storstädning

Varje termin träffas vi för en storstädning och en fixardag. På fixardagen gör vi fint både inne i huset och ute på gården. Det kan vara allt från att måla, plantera, sätta upp hyllor, rensa förråd eller laga något som gått sönder. När vi har storstädning skrubbar vi vår förskola skinande rent. Både storstädningen och fixardagen brukar ske på våren och hösten.Jour

Alla familjer deltar i ett löpande jourschema som innebär att man är beredd att hoppa in och vikariera på vissa förutbestämda datum. Joursystemet används då någon i personalen är sjuk eller av annan anledning inte kan arbeta, och vakansen inte kan fyllas av någon annan i personalen. Den familj som har jour den aktuella dagen arbetar då på Klippan tillsammans med personalen. Tack vare den höga personaltätheten är det ovanligt att någon faktiskt behöver rycka in för jour, men det förekommer.Ansvarsområden

På förskolan finns det ett antal ansvarsgrupper där alla familjer ingår: fixargruppen, trivselgruppen, städ- och miljögruppen och IT- & marknadsföringsgruppen. Vi försöker att använda oss av alla föräldrars samlade kunskap, för förskolan och barnens bästa. Under förskoletiden kan man hinna byta grupp flera gånger så att man får prova på lite olika. Självklart kan man ingå i styrelsen i vilken det alltid behövs intresserade och engagerade familjer.Styrelsen

I styrelsen sitter idag sju ledamöter. Styrelsen ansvarar för allt på Klippan; från personalfrågor - det är ju vi som är arbetsgivare - till ekonomin, som är basen för allt. Styrelsen ansvarar även för marknadsföring, så att vi alltid har nya familjer som vill börja på Klippan och för kontakten med de familjer som redan finns på Klippan. Däremot ligger ansvaret för den pedagogiska verksamheten helt hos personalen.


"Att vi föräldrar får anstränga oss några timmar per år för att få denna kvalitet, det gör jag mer än gärna."


- Förälder - Kvisten -