Klippans Förskola
Föräldrakooperativ

FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Klippans förskola är ett föräldrakooperativ, det innebär först och främst att att du som förälder är delägare i den förskola där du har ditt barn. Detta ger dig större insyn och möjlighet till påverkan än vad du har på exempelvis en kommunal förskola. Det innebär även att du som förälder har en mer aktiv del i ditt barns förskolevardag.


Vi träffas vid några tillfällen per år och ser till att våra barns miljö är i det skick som de förtjänar. En dag per termin har vi storstädning och en annan fixardag.


Alla familjer hjälper dessutom till med veckostädning. Detta sker på schema och årets veckor delas upp mellan samtliga familjer på Klippan. Detta leder till att vi kan ha mindre barngrupper och tätare med personal.


På förskolan finns det ett antal ansvarsgrupper där alla familjer ingår: fixargruppen, trivselgruppen, städ- och miljögruppen och IT- & marknadsföringsgruppen. Vi försöker att använda oss av alla föräldrars samlade kunskap, för förskolan och barnens bästa. Under förskoletiden kan man hinna byta grupp flera gånger så att man får prova på lite olika. Självklart kan man ingå i styrelsen i vilken det alltid behövs intresserade och engagerade familjer.


Detta är förskolan för dig som vill engagera dig och brinner för ditt barns vardag!

"Bänkborden vi byggde tillsammans förra fixardagen blev fantastiska. Nu kan alla barnen sitta skönt när de äter utomhus."


- Föräldrer Duvan -