Klippans Förskola
Om oss

Om oss och vår verksamhet


Vår verksamhet utgår utifrån barnens intressen och behov. Vi ser det kompetenta barnet och uppmuntrar barnen att tro på sin egen förmåga.

Vi bemöter varje barn utifrån deras förutsättningar och ser barnen som de individer de är med olika personligheter.

Tillsammans med barnen upptäcker och utforskar vi vår vardag och reflekterar över det vi upplever och gör.


Vår pedagogiska miljö är genomtänkt och utformad i olika stationer där materialet anpassas efter barngruppens intressen och behov med fokus på att väcka barnens nyfikenhet, vilja att utforska samt deras kreativitet


För att möta barnens behov i större utsträckning har vi tre åldersindelade avdelningar: Duvan, Regnbågen och Kvisten.


Vi har en egen stor härlig gård i kuperad terräng där vi också har ett eget växthus och odlingslådor där vi brukar odla tomater, morötter, gurka och bär. Vi har även gångavstånd till fin natur vilket inbjuder till många härliga aktiviteter. 


Vi är stolta över våra små barngrupper och höga personaltäthet, vilket vi kan ha tack vare alla föräldrars delaktighet och engagemang. Vi har plats för 45 barn fördelat på de 3 avdelningarna och 10 pedagoger.


Vi vill ha en förskola där barnen ska känna glädje, trygghet och omtanke där våra värdeord  självkänsla, nyfikenhet, medmänsklighet och föräldrasamverkan genomsyrar hela verksamheten.

Vi har ett aktivt likabehandlingsarbete på Klippan och har tagit fram en egen Likabehandlingsplan. Syftet med denna är att skapa en trygghet och tydlighet för barn, föräldrar och personal samt ha konkreta verktyg att arbeta med.

Vision och inriktning


Klippans vision är; "med omsorg om barnet i gruppen och som individ, ska barn som går på Klippan få med sig en god känsla för medmänsklighet samt en stark självkänsla och en nyfikenhet på livet. Allt detta sker med god föräldrasamverkan."

"Vi flyttade våra tre barn till Klippan när vår tidigare förskola stängde igen.

Våra barn har aldrig mått bättre än de gör nu! Här ses de som individer, med sina unika förmågor och personligheter. De står färdiga i hallen 15 minuter innan vi ska åka varje morgon och tycker ofta att vi kommer för tidigt för att hämta."


- Föräldrar - Kvisten, Regnbågen & Duvan -