Vår verksamhet

VÅR VERKSAMHET

Vår verksamhet utgår ifrån barnens intressen och behov. Vi ser det kompetenta barnet och uppmuntrar barnen att tro på sin egen förmåga.

Vi bemöter varje barn utifrån deras förutsättningar och ser barnen som de individer de är med olika personligheter.


Tillsammans med barnen upptäcker och utforskar vi vår vardag och reflekterar över det vi upplever och gör.

Vår pedagogiska miljö är genomtänkt och utformad i olika stationer där materialet anpassas efter barngruppens intressen och behov med fokus på att väcka barnens nyfikenhet, vilja att utforska samt deras kreativitet.


För att möta barnens behov i större utsträckning har vi tre åldersindelade avdelningar: Duvan Regnbågen och Kvisten.


Vi vill ha en förskola där barnen ska känna glädje, trygghet och omtanke där våra honnörsord självkänsla, nyfikenhet, medmänsklighet och föräldrasamverkan genomsyrar verksamheten.


Vi har ett aktivt likabehandlingsarbete på Klippan och har tagit fram en egen Likabehandlingsplan. Syftet med denna är att skapa en trygghet och tydlighet för barn, föräldrar och personal samt ha konkreta verktyg att arbeta med.

"Vi flyttade våra tre barn till Klippan när vår tidigare förskola stängde igen.

Våra barn har aldrig mått bättre än de gör nu! Här ses de som individer, med sina unika förmågor och personligheter. De står färdiga i hallen 15 minuter innan vi ska åka varje morgon och tycker ofta att vi kommer för tidigt för att hämta."


- Föräldrar - Kvisten, Regnbågen & Duvan -

Utbildning & undervisning


Med erfarna och engagerade pedagoger får varje barn verktyg att växa med sina individuella förutsättningar.

Projekt


Från jord till bord och Hållbart hus är två av våra utbildningsprojekt, som lär barnen om hur vi vårdar våra naturresurser.

Personalen


En välmående förskola startar med en välmående och erfaren personal. Det är de som dagligen vårdar och utbildar barnen.

Föräldrakooperativ


Föräldrarnas insatser avgör vad förskolan kan satsa extra på till barnen. Några timmar per år ger bättre ekonomi.

Förskolan


Vi satsar löpande på att göra miljöerna inomhus och utomhus inspirerande och utvecklande för barnen.

Kontakt


Kontakta oss gärna om ni har frågor om vår verksamhet. Klicka här för kontaktuppgifter.